tải vitalkPC.zip về máy tính
hướng dẫn: khi download xong ,bạn giải nén vào 1 ổ nào đó.giải nén xong bạn vào ổ bạn vừa giải nén click vao file vitalkPC.exe để chạy vitalk.vitalk trên máy tính sử dụng như yahoo!!!
online counter


Old school Swatch Watches